JUICIOS RÁPIDOS

La rebaixa d’una pena de multa imposada en conformitat es refereix a l’extensió temporal o a la quantitat d’aquesta?

JUICIOS RÁPIDOS

El Tribunal Suprem recentment ha donat resposta a aquesta qüestió i ha resolt una controvèrsia que es va iniciar quan una encausada en un judici ràpid per un delicte contra la seguretat vial per conducció sota els efectes de l’alcohol va reconèixer els fets i es va conformar amb la pena sol·licitada pel Ministeri Fiscal.

Aquesta conformitat implica la rebaixa de la pena a un terç, per la qual cosa a l’acusada se li van imposar quatre mesos de multa a 4 euros per dia.

El Ministeri Fiscal va recórrer aquesta determinació en considerar que el jutge va minorar incorrectament la pena per haver-la aplicat tant a l’extensió temporal de la multa com a la quota diària d’aquesta. L’audiència provincial que coneixia el recurs va donar la raó al Ministeri Fiscal i va mantenir l’extensió de la multa a 4 mesos, però va elevar la quota a 6 euros al dia.

Aleshores la condemnada recorre al Tribunal Suprem (TS), però aquest no li dona la raó. Tot i que assenyala que la rebaixa del terç de la pena per conformitat efectivament ha d’arribar a totes les penes, tant les principals com les accessòries, això no afecta la quota concreta de la multa, ja que la quantitat no és pròpiament la pena i rebaixar també a un terç la quota diària de la multa que ja ha sigut rebaixada suposaria duplicar l’efecte de la rebaixa prevista en la llei.

Això és així perquè la quota diària és una prolongació de la multa, però com a manifestació de l’execució de la pena, no com la pena mateixa.

Els nostres advocats defensaran els vostres drets en actuacions derivades de fets que podrien ser constitutius de delicte