Nul•litat de sentència

S’anul•la la sentència que rebaixava la condemna de vint a quatre anys de presó a uns pares per la mort per malnutrició del seu bebè de tres mesos

Nul•litat de sentència

El Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat la condemna imposada a uns pares per homicidi imprudent per la responsabilitat en la mort per malnutrició de la seva filla de tres mesos en apreciar contradiccions en la fonamentació jurídica de la sentència que van generar indefensió de la part recurrent (el Ministeri Fiscal) i que s’han de resoldre dictant una nova sentència.

El tribunal del jurat els havia condemnat a vint anys i un dia de presó per assassinat, ja que apreciava en els fets provats la concurrència de dol eventual —comportament d’una persona que, tot i ser conscient del dany que poden provocar les seves accions, les continua fent i no descarta les conseqüències que sen poden derivar—, però el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) competent va estimar el recurs que van interposar els condemnats i va rebaixar la consideració penal d’aquests de dolosa a imprudent, cosa que va comportar una rebaixa en la condemna, que va acabar sent de quatre anys de presó.

El TS aprecia que els fonaments jurídics del TSJ se centren en elements que determinen un comportament de greu ignorància i imprudència dels condemnats. En concordança amb això, modifica el relat de fets provats suprimint els elements indicatius del caràcter deliberat de la falta de prestació de les cures més elementals i l’acceptació dels condemnats de l’eventual mort de la seva filla, cosa que està en contradicció amb el manteniment en el relat fàctic que els acusats, tot i que no tenien intenció de provocar la mort de la seva filla, eren conscients que estava malnutrida i de la situació de perill en què es trobava a causa d’això, ja que li podria provocar greus problemes de salut i inclús la mort degut a la situació d’absoluta indefensió de la mateixa, per ser un bebè i ser ells les úniques persones que se’n feien càrrec, i tot i així no van canviar la manera de cuidar-la ni van sol·licitar assistència mèdica.

Per aquest motiu, el TS entén que es produeix indefensió de la part recurrent (el Ministeri Fiscal), que va articular un recurs en base al respecte als fets demostrats i es va veure forçat a buscar en tot el text de la sentència tot allò que es podria considerar fet provat.

Els nostres advocats garanteixen la defensa dels vostres drets en actuacions derivades de fets que podrien ser constitutius de delicte.