VIOLÈNCIA DE GÈNERE. PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES

S’aproven mesures per a donar continuïtat i reforçar la protecció i assistència durant la situació excepcional derivada de la pandèmia

VIOLÈNCIA DE GÈNERE. PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES

Amb data 25-3-2021 s’ha publicat una nova llei, d’immediata entrada en vigor, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.

Respon a les necessitats de protecció de les víctimes de violència de gènere detectades amb motiu de la situació d’emergència sanitària i estat d’alarma actual, referents especialment al manteniment i adaptació dels serveis d’assistència integral i protecció, a l’organització per a garantir que aquests funcionen adequadament i a l’adaptació de les modalitats de prestació dels mateixos a les excepcionals circumstàncies actuals. Les mesures s’adopten en una doble vessant:

1.- Funcionament dels serveis d’assistència i protecció integral de les víctimes de violència de gènere en el marc de l’estat d’alarma.

a) Es declaren essencials els serveis següents:

- informació i assessorament jurídic 24 hores
- teleassistència i assistència social integral
- acollida a les víctimes de violència de gènere i d’altres formes de violència contra les dones
- seguiment telemàtic del compliment de les mesures cautelars i penes de prohibició d’aproximar-se a les víctimes
b) Accessibilitat als serveis públics per a totes les dones, sense discriminació de cap ordre que pugui concórrer, i extensió dels mateixos als menors d’edat reconeguts com a víctimes de violència de gènere.
c) Funcionament normal dels serveis essencials assenyalats durant el temps que pugui seguir incidint la crisi sanitària.
Per als serveis d’acollida, les administracions poden disposar dels allotjaments turístics declarats com a serveis essencials.
d) Funcionament normal del servei de seguiment telemàtic i protecció de les víctimes i el compliment de les mesures cautelars adoptades contra homes denunciats o condemnats per delictes relacionats amb la violència de gènere.
e) Protecció del personal professional que de manera presencial presta serveis d’assistència social integral a les víctimes.
f) Campanyes institucionals per a prevenir la violència de gènere durant l’estat d’alarma.

2.- Execució dels fons del pacte d’Estat contra la violència de gènere per les comunitats autònomes

a) S’elimina la regla del manteniment del destí dels romanents de fons no compromesos per a aplicar-los al desenvolupament de competències reservades a les comunitats autònomes en el pacte d’Estat contra la violència de gènere.

b) Possibilitat de les comunitats autònomes i entitats locals de destinar fons que els corresponguin del pacte d’Estat contra la violència de gènere a projectes o programes preventius i assistencials davant de qualsevol forma de violència contra les dones.
c) Garantir la protecció, atenció i intervenció integral a les víctimes de tràfic de blanques amb fins d’explotació sexual detectades durant el confinament, reforçant la vigilància per mitjà de les forces i cossos de seguretat.
d) Facilitar allotjament alternatiu i assistència sanitària i social a les víctimes que hagin contret la covid-19.

 

 

 

Davant de situacions derivades d’episodis relacionats amb la violència de gènere, els nostres professionals es posen a la vostra disposició per a prestar-vos l’assistència i assessorament necessaris.