CUSTÒDIA COMPARTIDA

I si l’altre progenitor és excessivament permissiu quan el menor juga a videojocs i utilitza les xarxes socials amb incidència negativa en el rendiment escolar?

CUSTÒDIA COMPARTIDA

S’ha estimat la demanda d’una mare que va sol·licitar que se li atribuís en exclusiva la guarda i custòdia del seu fill, la qual exercien els dos progenitors de manera compartida, tal com havia establert la sentència que va regular les mesures sobre el menor després de la ruptura familiar.

La mare va basar la petició en l’actitud del pare de permissivitat total i falta de vigilància i atenció als deures diaris del menor, descarregant en la mare tota la responsabilitat pel que fa al seguiment del menor al col·legi, activitats extraescolars i assistència sanitària. La mare pretenia fer valdre la deixadesa del pare a l’hora d’assumir compromisos i responsabilitats en l’educació del fill i a l’hora de detectar en el menor una addicció al videojoc conegut com Fortnite, susceptible de desencadenar problemes acadèmics i conductuals i, també, deteriorament social, així com ansietat i trastorns de l’estat d’ànim. Afegeix que el pare ha permès que el fill s’obri un compte d’Instagram i un canal de Youtube i que en gaudeixi durant amplis espais de temps, cosa que ha provocat que el rendiment escolar del menor disminueixi.

Els tribunals han donat la raó a la mare en considerar que, per a l’interès del menor i en base al conflicte existent entre els progenitors pel que fa a les pautes educacionals més bàsiques, és totalment desaconsellable la falta de comunicació i col·laboració de tots  dos i la permissivitat del pare pel que fa a l’addicció als videojocs del menor, que li repercuteix desfavorablement al rendiment acadèmic, i, en definitiva, el mal resultat del règim de guarda i custòdia compartida que es va establir en un moment donat, de cara al bon desenvolupament formatiu del menor, amb especial afectació a la faceta emocional i educativa.

Per aquest motiu, atribueixen la custòdia exclusiva a la mare i fixen un règim de visites a favor del pare.

 

Si necessiteu un advocat per a tramitar un procés de família o un divorci, els nostres professionals us proporcionaran l’assistència legal oportuna per a trobar una solució que s’ajusti al vostre interès i al dels vostres fills.