LAUDES ARBITRALS

La impugnació judicial d’un laude arbitral no permet una revisió judicial del fons de la qüestió decidida per l’àrbitre per a substituir-la per la del jutge

LAUDES ARBITRALS

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictat una sentència important en matèria d’arbitratge en la qual anul·la una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJ) que anul·lava un laude arbitral per falta de motivació i error en la valoració de las proves per part de l’àrbitre.

El TC considera que el TSJ es va excedir en les seves competències  en anul·lar el laude pel simple fet de discrepar amb la valoració jurídica de l’àrbitre. Assenyala que no es pot anul·lar un laude formalment correcte perquè l’àrbitre extregui determinades conseqüències jurídiques de la prova practicada que no coincideixen amb les de l’òrgan judicial. Els tribunals no poden revisar la prova duta a terme per l’àrbitre o la valoració d’aquesta; s’ha de limitar als errors processals durant l’arbitratge que puguin derivar en indefensió.

Quant al deure de motivació dels laudes, la llei d’arbitratge no imposa una argumentació exhaustiva i detallada ni l’anàlisi de totes les proves i arguments de les parts. N’hi ha prou amb exposar els fonaments —no necessàriament jurídics— en què es basa la decisió, sense que la motivació hagi de ser convincent o suficient ni s’hagi d’estendre a extrems concrets. Tampoc s’exigeix que les raons de la decisió siguin correctes.

El TC recorda que l’acció d’anul·lar un laude és un remei extraordinari i excepcional per a corregir situacions d’indefensió efectiva. Que l’òrgan judicial i l’àrbitre no obtinguin les mateixes conclusions de la prova practicada no pot portar a considerar que el laude manca de motivació ni que aquesta és insuficient, irracional o il·lògica, quan no s’aprecia cap incoherència.

 

En cas de controvèrsia, defensarem els vostres interessos i us assessorarem per a evitar un possible litigi o arbitratge o per a afrontar-los en les condicions més òptimes.