PROTECCIÓ DE DADES. DRET A L’OBLIT

Un ajuntament ha d’eliminar d’una llista de la seva pàgina web el DNI d’una persona que va participar en unes proves de selecció

PROTECCIÓ DE DADES. DRET A L’OBLIT

Un ciutadà ha presentat una reclamació contra un ajuntament per no atendre el seu dret de supressió, en relació amb la publicació a internet del seu DNI complet a les llistes d’una convocatòria pública de proves selectives.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) assenyala que el dret a l’oblit no és un dret il·limitat, ja que resulten aplicables els límits derivats del respecte a altres drets fonamentals, com el dret a la llibertat d’informació, que té especial rellevància.

Per tant, en cada cas concret, s’han de ponderar els drets i interessos en conflicte, amb la finalitat de determinar quin preval, tenint en compte, entre altres aspectes, que la informació que apareix als resultats de cerca, com menys dades reveli sobre la vida privada d’una persona, més acceptable és, i que s’ha d’analitzar si la informació publicada segueix sent d’interès general a causa del temps transcorregut.

En aquest cas, l’AEPD considera que ha de prevaldre el dret a la protecció de dades de la part reclamant sobre el dret a la difusió o informació respecte a qualsevol convocatòria, atès que les dades personals no tenen rellevància ni interès públic, per la qual cosa estima la reclamació i insta l’ajuntament a adoptar les mesures necessàries per a evitar que el DNI es vinculi als resultats de les cerques per internet.

Si en l’exercici d’aquest dret voleu iniciar tràmits que condueixin a la supressió de dades digitals que us afecten, els nostres professionals us ajudaran a concloure amb èxit la vostra pretensió.