ARRENDAMENT D’HABITATGES

Comproveu si us afecten les mesures extraordinàries aprovades amb motiu del final de l’estat d’alarma

ARRENDAMENT D’HABITATGES

El Govern ha aprovat un reial decret llei (RDL 8/2021) que estableix mesures d’adaptació a la nova situació que es genera amb l’extinció de l’estat d’alarma, i algunes són relatives a l’arrendament d’habitatges.

Per a arrendataris econòmicament vulnerables sense alternativa residencial, es prorroguen fins el 9-8-2021 les mesures següents:

• Suspensió de procediments de desnonament i llançament derivats de:

reclamacions de renda o quantitats a deure per l’arrendatari, o bé l’expiració del termini de durada

viure a l’habitatge sense títol habilitant per a fer-ho, i quan el desnonament és a causa d’un procediment penal

Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge usual

Ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, quan l’arrendador és una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor

Per a arrendadors afectats per la suspensió de procediments de desnonament i llançament, es prorroga fins el 9-9-2021 el termini per a presentar la sol·licitud de compensació.

 

En situacions de controvèrsia relacionades amb el lloguer d’un habitatge, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres drets.